Dagbesteding voor kinderen en jongeren met een handicap/hulpvraag


Tijdens het programma van de dagbesteding komen volgende activiteiten aan bod: de dieren verzorgen, onderhoud van de weide, bezoeken van de dierenarts, dieren trainen, wandelen met de dieren, klusjes klaren, enz. De kinderen of jongeren met een handicap/hulpvraag kunnen op de boerderij komen werken. Zij krijgen een zinvolle dagbesteding aangeboden. Ze zullen leren hoe het is om dieren te verzorgen en er respectvol mee om te gaan. Samen met de ouders wordt gezocht naar mogelijke doelstellingen. Eén van de belangrijkste doelstellingen is het goed voelen tussen de dieren en rust vinden in de natuur.