Onderweg met jezel

Asinotherapie

Wat is asinotherapie?

Ezels hebben in een kudde steeds één maatje. Deze doen aan bonding. In de asino-therapie probeert men van dit gegeven gebruik te maken. Ezels doen uitgebreid aan vachtverzorging bij elkaar. Daarom beginnen we een sessie asino-therapie steeds met de pansage. Dit is het nabootsen van de onderlinge vachtverzorging aan de hand van krabben, ruw borstelen, oorkriebelen, nek over nek, hoofd over schouder, kop op schoot, omhelzen enz. Om deze manier proberen we aan bonding te doen om zo hun maatje te worden.
Na de pansage volgt het portage gedeelte. Dit is een manier van fysiek contact tussen de mens en de ezel.
De persoon wordt op verschillende manieren op de ezel gelegd, om zo volledig tot ontspanning te komen. Dit werkt enkel met een ontspannen ezel en net daarom is voorafgaande pansage zo belangrijk.
Door de volledige overgave aan de ezel roept dit sterke emoties op zowel bij personen met als zonder beperkingen. Na een sessie moet er voldoende tijd en ruimte zijn voor de emotionele impact.

Voor wie is asinotherapie?

kinderen en jongeren met mentale en/of fysieke beperkingen

“Als je niet goed kan lopen dan kan je wandelen naar of met ezels.”
“Als je jezelf niet goed kan ontspannen dan kan je je ontspannen tussen of op de ezels.”

kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen

“Als je ouders je wat druk vinden kan je rustig worden bij de ezels.”
“Als je niet goed kan knuffelen dan kan je knuffelen met ezels.”