Beste Balkende vrienden, kinderen, wandelaars , ezelzottekes, ...

Graag stellen wij u onze eerste nieuwsbrief van 2013 voor.

De maand december is voor velen een drukke maand van feesten en cadeautjes kopen.
Op de Balkende Hoeve was het ook dan een drukke maand. We hebben het jaar proberen af te sluiten zoals we het begonnen waren. Veel fijne activiteiten, kinderen onvergetelijke ezel momenten bezorgen en nieuwe contacten leggen stonden op het programma. De feesten zijn ondertussen hopelijk al verteerd en het nieuwe jaar goed gestart.

Wij zijn de winter begonnen met een heel boeiend weekend Parelli. Eef Veenstra heeft ons een leerrijk en soms confronterende kijk op ezels en hoe er mee omgaan gegeven. Nu we de theorie hebben gekregen, het materiaal hebben besteld is het een kwestie van trainen en toepassen.

Door de winterkou was het paard van Sinterklaas ziek en moest Herman invallen. Herman heeft deze taak zonder aarzelen en met heel veel zin op hem genomen. Voor zijn harde werk en vermaarde rust en kalmte werd hij uitgebreid bedankt door de vele kinderen van het Elzenhof te Aarschot.

Op 8 december moesten Herman en zijn kompanen al uitgerust zijn want toen stonden er 52 mensen te trappelen om aan onze succesvolle winterwandeling deel te nemen. Zowel bekende als onbekende gezichten namen deel aan deze koude wandeling. Het was een gEZELlige boel. Groot en klein waren in de weer om de ezels goed te begeleiden. We proberen onze activiteiten open te trekken naar voorzieningen en mensen met extra zorgen. Wij zijn dan ook erg tevreden dat de Balkende activiteiten haar doel om aan inclusie te doen behaald. Enkele voorzieningen namen mee deel aan de wandeling. Dit maakte het voor ons tot een nog groter succes.

Weer of geen weer. De Balkende Hoeve was terug te vinden op enkele kerstmarkten. De mensen beginnen ons te kennen en dat is een erg fijn. Daarbij komt dat ze onze werking erg appreciëren wat een extra warm gevoel geeft. Dat konden wij en de ezels goed gebruiken in dat koude stalletje. Het is fijn om te ervaren dat ook nieuwe mensen de ezels opzoeken en deze momenten gebruiken om info in te winnen over wie wij zijn en vooral voor wie wij er willen zijn.

26, 27 en 28 december hebben we een kerstkampje gehouden. Door de koude en de regen hebben we in tegenstelling tot de zomerkampjes enkele keren geknutseld en rond het vuur gezeten. Dit was voor ons een nieuwe en fijne ervaring. Heel verschillende kinderen komen elkaar tegen aan de tafel of rond het vuur. Er ontstaan mooie vriendschappen tussen de kinderen. Ze hebben per slot van rekening allemaal een erg grote gemene deler; liefde voor de ezels. Dat brengt ons dichter bij elkaar.

Iets waar niet iedereen bij stil staat is dat de maand december voor vele kinderen en jongeren die een mindere thuissituatie hebben een heel moeilijke maand kan zijn. Zij worden in deze tijden vaak geconfronteerd met gemis uit hun eigen leven. De Balkende Hoeve heeft dit gegeven mee gevoeld aan de vele aanvragen naar Time-out gedurende deze maand. Kinderen en jongeren hebben het moeilijk en kunnen hier niet altijd woorden aan geven. De hulpverleners gaan dan op zoek naar een geschikt aanbod voor deze gasten. Een aanbod waar vooral rust en zorgenloosheid  hoog op het lijstje staan. Helaas hebben wij maar  1 jongen  kunnen opvangen.  Jammer genoeg hebben 5 andere afgehaakt op het financiële stuk, de realiteit van de sociale sector. Wij onderzoeken de piste om een VZW te worden zodoende deze factor in de toekomst te kunnen minimaliseren met bijv subsidies.

Naast de grote activiteiten hebben we ook enkele heel fijne kleinere activiteiten gehad. Zo hebben we mogen bijdragen aan “de plezante dag voor chronische psychiatrische patiënten”, zijn er enkele leefgroepen op bezoek geweest, hebben we met Nero een bezoek aan V. in Pellenberg gebracht, enz.

Deze vele activiteiten kan ik niet allemaal alleen bolwerken daarom wil ik mijn vrijwilligers via deze weg nog eens extra in de bloemetjes zetten. Met een speciale glimlach aan Shauni die hier al 1 deel van haar stage achter de rug heeft. Ook Geertrui heeft opnieuw haar zoveelste steentje bijgedragen. Waarvoor dank !!

Enkele onder jullie weten het misschien al, in juni krijgt de Balkende Hoeve er een stevige werkkracht bij. Kurt en ik verwachten een kindje. De zomer staat dan voor de deur en we zijn hard aan het nadenken over hoe we deze periode zullen overbruggen. De bedoeling is dat kinderen, ezels en de activiteiten hier geen last zullen van ondervinden. De werking blijft gewoon doorlopen. Geertrui in samenwerking met Lieselot en de andere vrijwilligers zullen hier een groot deel van opvangen.

Maar voor het zover is pakkken wij de maanden die komen evenveel hooi op ons vork dan dat we gewoon zijn. Zo hebben we al enkele datums voor de komende activiteiten geprikt.

*  Paaskamp: 3-4-5 april (9u-12u)

* Dag met “praktijk de weide”: 30 maart (10u-16u voor de kinderen/ 16u-18u voor de ouders)
We werken rond de basisbehoeften van kinderen; een eigen plekje, aanraken, beschermen, begrenzen. (www.praktijkdeweide.nl)

* Enkele dagen met Sporty: 20 en 22 augustus (inschrijven via www.sportyvzw.be)

* Zomerkamp: 9-10-11-12 juli (9u-12u)
                       26-27-28-29 augustus (9u-12u)

Naast deze activiteiten lopen er gesprekken met Equicanis, enkele therapeuten, CLB Aarschot, Elzenhof, en andere instanties om een samenwerking op te starten. Van deze vorderingen hou ik jullie graag op de hoogte in de volgende nieuwsbrieven.
Voor meer info over de komende activiteiten raden we je aan om even een kijkje te nemen op onze website of op de facebook pagina. Voor al onze activiteiten vragen we jullie wel om op voorhand in te schrijven.

Ondertussen lopen onze wekelijkse therapie momenten, verjaardagsfeestjes, wandelingen en dagbestedingen gewoon door, maar dan wel met dikke jas, sjaal en handschoenen.
Hopelijk tot heel erg snel.

Balkende Groeten Sara en haar ezels.